Kütüphane

http://www.ktp.yildiz.edu.tr


Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 

Davutpaşa Kampüsü

 

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Davutpaşa Merkez Kütüphanesi

Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi
34220 Esenler- İstanbul

Tel: 0212 3835451

 

Yıldız Kampüsü

 

Şevket Sabancı Şube Kütüphanesi

Barbaros Bulvarı 34349 Beşiktaş-İstanbul
Tel : 0212.383 22 10 -15   Fax: 0212-383 2217 

E-Posta: ktddb@yildiz.edu.tr

 

 

Kampüs Dışı Erişim

http://www.ktp.yildiz.edu.tr/ktp/38/Uzaktan-Eri%C5%9Fim

 

 

Y.T.Ü DAVUTPAŞA MERKEZ KÜTÜPHANESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

 
Yıldız Teknik Üniversitesi  Davutpaşa yerleşkesinin büyümesine bağlı olarak ortaya çıkan  kütüphane ihtiyacıyla birlikte yapımına başlanan Davutpaşa Merkez Kütüphanesi 2011 Mayıs ayında hizmete açılmıştır. Modern kütüphane binası olarak tasarlanan ve akıllı bina özelikleriyle donatılan kütüphane toplam 5 kattan oluşmaktadır.
 
Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nin bir asırlık üniversite geleneğine bağlı olarak vizyonu, hizmete sunduğu bilgi, düşün, sanat ürünleri ile bilimsel platformlar arasında sürekli bilgi alışverişi ve paylaşımı sağlamak ; böylece sadece Yıldız Teknik üniversitesindeki değil ulusal çapta tüm akademik araştırmalar için bilgi kaynağı oluşturmaktır. Bu amaçla modern kütüphane binası bir çok donatı ve ilave yeni bölümleriyle Yıldız Teknik Üniversitesi’nin eğitim hedeflerinin gerçekleşmesini desteklemek ve bilimsel araştırmalar için gerekli bilgi ihtiyacını en hızlı ve elverişli yoldan karşılamak üzere kesintisiz hizmet vermektedir.

Merkez Kütüphane binasında yayınlar açık raf sistemine göre Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılarak hizmete sunulmaktadır.

Kütüphanede 4 adet okuma salonu bulunmaktadır. 

-1. Kat’ta 50 kişilik Süreli Yayınlar okuma Salonu ve 40 Kişilik Görsel-İşitsel Materyaller laboratuvarıyla birlikte 16 Kişilik Nadir Eserler salonu bulunmaktadır. Kütüphanenin kültürel misyonunu tamamlayan 80 kişilik konferans salonu da  ayrıca hizmet vermektedir.

Giriş Katta 40 kişilik Bilgisayar Laboratuvarı, 45 kişilik Referans Kaynaklar ve Tezler Salonu bulunmaktadır.

Birinci Katta 205 Kişilik Okuma Salonu ve toplam 8 adet bireysel çalışma odası bulunmakta yine İkinci Katta da 112 kişilik başka bir okuma salonu daha bulunmaktadır.

Ayrıca Basılı ve Elektronik materyal açısından oldukça zengin bir koleksiyonsa sahip olan kütüphanemiz mevcut koleksiyona üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda yeni yayın akışı sağlamaktadır.

Her zaman eğitimi destekleyen, eğitimin içinde olan kütüphanemiz kullanıcılarının kütüphanenin tüm kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanabilmesi için sürekli kendini geliştirmektedir.

 
 
Y.T.Ü ŞEVKET SABANCI KÜTÜPHANESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
 
 
Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ):
 

Yıldız Teknik Üniversitesi Nafia Mektebi adı ile öğretim yaparken 1937'de yeniden yapılandırılarak Milli Eğitim Bakanlığı' na devredilmiş ve "Teknik Okul" statüsünü almıştır.Teknisyen Ulvi Yürüten tarafından aynı tarihte kütüphane kurulmuştur.1959-60 öğretim yılında yeni öğretim binası inşaatının bitimiyle eski ve yeni öğretim binalarının bağlantısında akademi kütüphanesi hizmete açılmıştır. Şevket Sabancı Merkez Kütüphanesi'nde yayınlar açık raf sistemine göre Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılarak hizmete sunulmaktadır.

Şevket Sabancı Merkez Kütüphanesi'nde 80'er kişilik 2 kitap koleksiyonu okuma/ yararlandırma salonu, 80 kişilik 1 süreli yayın koleksiyonu okuma/ yararlandırma salonu ile 25 kişilik tezler ve nadir eserler koleksiyonu okuma/ yararlandırma salonu bulunmaktadır. 1986 yılına kadar manual olarak geleneksel biçimde sürdürülen tüm teknik işlemler aynı tarihte bilgisayar yardımı ile yapılmaya başlanmış böylece kütüphane otomasyonu ile ilgili çalışmalar da başlamıştır.Uluslararası standartlara uygun bir otomasyon sistemi ile hizmet ağının daha geniş ve işlevsel olması planlanmış, ilk adım olarak da Internet bağlantısı kurulmuştur. Tam anlamı ile 2003 yılında Yordam 2001 adlı OPAC / Online Public Accessible Catalog / Elektronik Katalog yazılımı'nın kullanılmaya başlanması ile kütüphane otomasyonuna geçilmiştir.