Ana içeriğe atla

Hakkında

Bölüm Tanıtımı

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’ne bağlı bir birim olarak kurulmuş, 2004 yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde yeniden yapılanmıştır. Davutpaşa Kampüsünde varlığını sürdüren programda, 2012-2013 öğretim yılından itibaren Hazırlık sınıfı uygulaması başlamıştır. İngilizce Öğretmenliği Programında yabancı dil eğitiminde kullanılan ve eğitimsel yaklaşımlar, ikinci dil edinimi ve ikinci dil eğitimi yöntemlerine yönelik dersler yer almaktadır. Öğrenciler, zorunlu ikinci yabancı dil (Almanca/Fransızca) dersleri dışında, programda yer alan seçmeli dersler aracılığıyla da ilgi alanları doğrultusunda kendilerini profesyonel anlamda geliştirme olanağına sahiptirler.  Bölümde verilen dersler ilk iki yıl öğrencilere  İngiliz dilinin genel işleyişine  yönelik temel oluşturmakta ve üçüncü ve dördüncü yıllarda değerlendirme, materyal geliştirme, çocuklara yabancı dil öğretimi  gibi derslerle mesleki becerileri öğretmen adaylarına kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrenciler 7. ve 8. dönemlerde ise bölüm öğretim elemanları tarafından belirlenen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda,  eğitimleri süresince kazandıkları teorik ve uygulamaya dönük bilgilerini gerçek eğitim ortamında uygulayarak gelecekteki mesleklerine hazırlanırlar.

Bölümümüzde 1 profesör, 3 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır.  Öğretim görevlilerimizden biri doktora unvanını almış olup diğer öğretim görevlilerimiz ve araştırma görevlilerimiz eğitimlerine ve çalışmalarına devam etmektedir.

 

Bölümün Özellikleri

Bölümümüz oldukça yeni kurulmuş bir bölüm olmasına karşın alanlarında hızla gelişen genç ve dinamik bir kadroya sahiptir. Bölümdeki alan dersleri yüz yüze olmasına karşın, öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri çeşitli eğitim teknolojilerini çağın gerektirdiği şekilde kullanarak ders saatleri dışında da öğrencilerini desteklemektedirler. Ayrıca bölüm öğrencileri, meslek yaşantılarına artılar sağlayacak yabancı dil eğitimine yönelik kullanabilecekleri teknolojiler konusunda da donatılmaktadır. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Darülaceze, LÖSEV gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çok kapsamlı sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek sosyal sorumluluk bilincinin gelişimine katkı sağlamaktadırlar.

 

Mezunların Çalışma Olanakları

İngilizce Öğretmenliği lisans programının temel hedefi ülkemizin ihtiyaç duyduğu çağdaş ve donanımlı İngilizce öğretmenlerini yetiştirmektir. Bölümden mezun olan öğrenciler için çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en temeli Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktır. Bunun yanı sıra mezunlarımız çeşitli resmi ve özel üniversitelerde özellikle yabancı diller yüksekokullarında okutman ve öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler. Bunlara ek olarak, kimi öğrencilerimiz yüksek lisans çalışmalarına devam ederek akademide çalışmalarını sürdürmektedirler. Avrupa Birliği çalışmaları çerçevesinde de çeşitli idari ve yürütücü görevlere getirilmektedirler. Ayrıca, bankaların kambiyo birimlerinde, ulusal ya da uluslararası şirketlerde çevirmen ya da rehber olarak çalışma imkânına sahiptirler.

 

Akreditasyon - Yurtdışı Olanakları 

Bölümümüz Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil olmuş; derslerin AKTS kredilendirmeleri tamamlanmıştır. İngilizce Öğretmenliği alanında  240 AKTS kredilik birinci aşama derecesine sahiptir. Bölümün Avusturya, İspanya, İsveç, ve İtalya gibi Avrupa’nın çok çeşitli ülkelerinden toplam 17 üniversite ile ikili anlaşması vardır ve her yıl ortalama 15 öğrencimiz ve 2 öğretim elemanımız bu hareketliliğe Erasmus programı çerçevesinde dahil olmaktadır. . Ayrıca bölümümüze de bu ülkelerden hem öğrenci hem de akademisyenler katılarak bölümdeki eğitimin çeşitliliğine katkı sağlamaktadırlar.

 

Staj Bilgileri ve Araştırma olanakları

İngilizce Öğretmenliği lisans programı öğrencileri 7. ve 8. dönemlerde ilk ve ortaöğretim okullarında okul gözlemi ve öğretmenlik uygulaması yapmaktadır. Öğrencilerimiz bu dersler kapsamında İstanbul’un çok çeşitli bölgelerinde işbirliği içinde olduğumuz Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi, Şair Nedim İlköğretim Okulu ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi gibi her kademeden okulda staj yapma imkânına sahiptirler. Bölüm bünyesinde öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin ders sunumlarında ve projelerinde faydalanabileceği dizüstü bilgisayar, veri projektörü, video kamera ve ses kayıt cihazları gibi her türlü eğitim-öğretim araç ve gereçleri mevcuttur.

 

Öğrenci Etkinlikleri

Bölümümüze kayıtlı öğrencilerin, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yer alan öğrenci kulüplerinin aktivitelerinin yanı sıra, üniversitemizde düzenlenen tüm sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine erişimi vardır.  Nisan ve Mayıs aylarında, öğrenci kulüpleri ve grupları tarafından geleneksel spor ve kültür şenlikleri düzenlenir.  Şenlik tümü öğrenciler tarafından düzenlenen ve öğrenci katılımlı spor yarışmalarını, konferans ve panelleri, tiyatro gösterilerini, konserleri ve film gösterilerini içerir.

İngilizce Öğretmenliği bölümü öğrencileri derslerde dil öğretmeye yönelik geliştirdikleri materyalleri sergiledikleri sergi düzenlerler; Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gönüllü faaliyetlerde bulunurlar ve yardım amaçlı kermes gibi etkinlikler gerçekleştirirler. Ayrıca hem bölüm bünyesinde hem de üniversite genelinde akademik yıl boyunca, paneller, konferanslar, geziler, sergiler organize ederler. Akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve sanatçılar bu aktivitelerde yer alırlar. Öğrenciler bu kültürel ve bilimsel etkinliklere katılarak dünya algılarını derinleştirir, ufukları genişletir ve vizyonlarını arttırabilirler.